ANVÄNDARVILLKOR
Allmänt

Dessa villkor ("Användarvillkoren") reglerar din användning av tjänsterna på www.sellamigo.com (”Sajten” och ”Tjänsterna”).
Tjänsterna tillhandahålls av Sellamigo AB, org.nr 559149-0387 (“Bolaget” och ”vi”).
Genom att använda Tjänsterna godkänner du dessa Användarvillkor och förbinder dig att följa dem.

Dina personuppgifter och cookies

I Bolagets integritetspolicy finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsterna. Genom att godkänna dessa Användarvillkor bekräftar du att du tagit del av vår Integritetspolicy med tillhörande cookiepolicy.

Förutsättningar för att du ska kunna använda Tjänsterna

För att ingå avtal om Tjänsterna måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande. Tjänsterna tillhandahålls inte till personer eller företag som tidigare har brutit mot Användarvillkoren eller lagar och regler. Om du registrerar ett företag eller annan juridisk person som användare intygar du att du har behörighet att binda företaget eller den juridiska personen till Användarvillkoren.

Användarkonto

När du registrerar ditt användarkonto kommer du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Bolagets behandling av personuppgifter finns i Bolagets Integritetspolicy.

Hantering av inloggningsuppgifter m.m.

Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till Bolaget om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla åtgärder som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

Om Bolaget misstänker att Du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Bolaget rätt att stänga av dig. Bolaget har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

Immateriella rättigheter

Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av Bolaget eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, bilder och grafik, design, layout samt information om tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Bolaget.

Priser, avgifter och betalning

Vid användning av Tjänsterna gäller de priser som anges på Sajten. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms.

Du kan betala på de sätt som anges på Sajten. Bolaget har rätt att ta betalt redan i samband med utförande av Tjänsterna, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Bolaget. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Bolaget eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta.

Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll menar vi allt innehåll som du som användare av Tjänsterna själv skapar och/eller lägger upp på Sajten t.ex. bilder ("Användargenererat innehåll").

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet. Detta innebär att du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material t.ex. bild som du inte har tillåtelse att använda.

Genom att lägga upp Användargenererat innehåll på Sajten ger du Bolaget en obegränsad rätt att fritt och utan ersättningsskyldighet förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för eventuella samarbetspartners. Bolagets rättigheter kvarstår även efter att Tjänsterna avslutats.

Ansvar

Bolaget garanterar inte oavbruten tillgång till Tjänsterna. Driften av Sajten kan komma att störas av omständigheter utanför Bolagets kontroll och Bolaget ställer inga garantier gällande Sajtens funktion eller tillgänglighet. Bolaget kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av Tjänsterna eller användning av Sajtens och dess innehåll.

Bolaget har ingen kontroll över och medverkar inte i transaktionen mellan en köpare och en säljare. Bolaget ansvarar inte för transaktioner mellan en köpare och en säljare.

Ångerrätt

När du köper tjänster via Internet har du som regel 14 dagars ångerrätt. Vid användning av Tjänsterna måste du dock frånsäga dig din ångerrätt eftersom Tjänsterna innebär att du, genom att skapa ett användarkonto och registrera en eller flera sadlar samt genomför eller deltar i ett ägarbyte, begär att Tjänsterna påbörjas omedelbart efter att du har betalat för dessa. Det innebär att du accepterar att ångerrätten upphör när Tjänsterna har fullgjorts. Bolagets tjänst anses fullgjord så snart din/a sadlar är registrerade alternativt när ett ägarbyte genomförs.

Förändringar i Tjänsterna

Bolaget kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsterna eller ersätta Tjänsterna med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig Bolaget rätten att avsluta din tillgång till Tjänsterna, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress.

Ändringar i Användarvillkoren

Bolaget kan komma att ändra dessa Användarvillkor från tid till annan.

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag ska tillämpas på Tjänsterna och dessa Användarvillkor. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se.

Kontaktuppgifter

E-post: info@sellamigo.com

Vad säger användarna?

Anders P.

"Det här är fantastiskt! Tack så mycket!"

Maja Bogren

"Det här har gjort mitt liv så mycket enklare!"

Melanie D.

"Tack för ni gjort den här tjänsten tillgänglig!"

Vill du hålla dig uppdaterad? Registrera dig för att få vårt nyhetsbrev!